Thi Công Sơn Epoxy tại Công ty Cổ phần Thi Công Sơn (TCS) gồm các dịch vụ như: Sơn Nền Bê tông, Sơn Sàn Nhà Xưởng, Sơn Epoxy tầng hầm, Sơn Epoxy Chống Acid, Hóa Chất, Sơn Epoxy Chống Thấm

Sơn Nền Xưởng
Thi Công Sơn Dung Môi Pha Sơn Epoxy - Thinner 024
Báo giá Dung Môi Pha Sơn Epoxy - Thinner 024: 65,520/lít
Thi Công Sơn Trám Trét Epoxy 2 Thành Phần-Unipoxy Putty
Báo giá Sơn Trám Trét Epoxy 2 Thành Phần-Unipoxy Putty: 222,768/lít
Thi Công Sơn Lót Chống Rỉ Alkyd Koremel Primer HB MP120
Báo giá Sơn Lót Chống Rỉ Alkyd Koremel Primer HB MP120: 124,800/lít 
Thi Công Sơn Chống Hà KCC Cao Cấp A/F7830
Báo giá Sơn Chống Hà KCC Cao Cấp A/F7830: 405,600/lít
Thi Công Sơn Mastic Epoxy KCC EH4158(H)
Báo giá Sơn Mastic Epoxy KCC EH4158(H): 156,000/lít
Thi Công Sơn Phủ Ngoài Trời Epoxy KCC ET5740
Báo giá Sơn Phủ Ngoài Trời Epoxy KCC ET5740:- ET5740-màu chuẩn: 182,520/lít- ET5740-dương đậm, ...
Thi Công Sơn Lót Chống Rỉ/Sơn Phủ Bồn Dầu EH2350
Báo giá Sơn Lót Chống Rỉ/Sơn Phủ Bồn Dầu EH2350: 143,520/lít
Thi Công Sơn Phủ Korepox HB EH2560
Báo giá Sơn Phủ Korepox HB EH2560: 131,040/lít
Thi Công Sơn Phủ Epoxy KCC EH6270. EH6280, EH6290
Báo giá  Sơn Phủ Epoxy KCC EH6270. EH6280, EH6290: 149,760/lít
Thi Công Sơn Lót Chống Rỉ Epoxy KCC EP170 (QD)
Báo giá Sơn Lót Chống Rỉ Epoxy KCC EP170 (QD): 143,520/lít
Thi Công Sơn Lót Epoxy Cho Kim Loại Mạ Kẽm - KCC EP1760
Báo giá Sơn Lót Epoxy Cho Kim Loại Mạ Kẽm - KCC EP1760: 152,880/lít
Thi Công Sơn Lót Cho Hồ Nước Sinh Hoạt EP1775
Báo giá Sơn Lót Cho Hồ Nước Sinh Hoạt EP1775: 237,744/lít
Thi Công Sơn Phủ Cho Hồ Nước Thải - KCC EH2351/EH2350
Báo giá Sơn Phủ Cho Hồ Nước Thải - KCC EH2351/EH2350: 149,760/lít
Thi Công Sơn Lót Epoxy Gốc Nước Sunipoxy Primer
Báo giá Sơn Lót Epoxy Gốc Nước Sunipoxy Primer: 189,384/lít
Thi Công Sơn Phủ Epoxy Gốc Nước Sunipoxy Coating
Báo giá Thi Công Sơn Phủ Epoxy Gốc Nước Sunipoxy Coating: 250,536/lít
Thi Công Sơn Chống Tĩnh Điện Unipoxy Anti - Static
Báo giá Sơn Chống Tĩnh Điện Unipoxy Anti - Static: 936,000/lít
Thi Công Sơn Phủ PU Đa Năng Sensethane
Báo giá Sơn Phủ PU Đa Năng Sensethane:- Sensethane-White, Base B, Base C 16 lít: 158,184/lít; 3,6 lít: ...
Thi Công Sơn Sàn Epoxy Kháng Hóa Chất KCC ET5500
Báo giá Sơn Sàn Epoxy Kháng Hóa Chất KCC ET5500: 202,800/lít
Thi Công Sơn Sàn Epoxy Tự San Phẳng Trong Suốt Unipoxy Lining-9000
Báo giá Sơn Sàn Epoxy Tự San Phẳng Trong Suốt Unipoxy Lining - 9000: 212,160/lít
Thi Công Sơn Sàn Epoxy Tự San Phẳng Cao Cấp Unipoxy Lining Plus
 Báo giá Sơn Sàn Epoxy Tự San Phẳng Cao Cấp Unipoxy Lining Plus: 171,600/lít
  • Hỗ trợ
    Thi công
    0365.036.099
     
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn